دوره ۳ : رویابینی

 

رویا بینی و تجسم فعال دو روش اصلی کار با ناخودآگاهی در درونکاری یا اینر ورک به شمار می آیند. در این دوره، مانند دیگر دوره ها در انستیتو اپوس،‌ تاکید همسانی بر مباحث نظری و جزئیات کار عملی بر رویاها وجود دارد. در این دوره هم در مورد ماهیت رویاها و زبان سمبلیک آنها گفتگو می کنیم و هم در مورد مراحل کار با رویاها، رمزگشایی و استفاده از پیام ها و هدایای آنها در زندگی روزمره. این دوره شامل چهار بخش، پانزده فایل صوتی ( ده ساعت)‌ و دو کارگاه ِعملی ۶-۳ ساعته  ونیز گروه تلگرامی پرسش و پاسخ با حضور تسهیلگر و دیگر دانشجویان خواهد بود

در بخش اول در مورد ناخودآگاهی و معنای درونکاری در روان شناسی اعماق صحبت کرده و در مورد واقعی بودن تجارب رویا گفتگو خواهیم کرد 

در بخش دوم به ماهیت رویا، مراتب رویاها،‌ کار با کهن الگوها در رویا و نیز به نقش تعارضات روانی در رشد آگاهی خواهیم پرداخت. نخستین کارگاه عملی آن لاین در پایان این بخش برگزار خواهد شد

در بخش سوم به مراحل چهارگانه کار با رویا یعنی تداعی و بسط،‌ پویایی شناسی و جان بخشی، تعبیر و تفسیر رویا و در آخر به مناسک و بنیان گزاری رویا در زندگی روزمره خواهیم پرداخت

در بخش چهارم دایره المعارفی از تعبیر و تفسیرهای رایج عناصر رویا در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت. این اودیوها در واقع مطالب ضبط شده در دوره پیشین رویابینی که در سال ۲۰۱۵ در سن حوزه کلیفرنیا برگزار شده می باشد. این بخش بیشتر شامل دیدگاه های مبتنی بر تعبیر و تفسیر رویاست. در دوره های جدید رویابینی اپوس، تاکید  بر زنده و خودمختار بودن عناصر رویا و نقش سمبلیک و چند لایه و پرهیز از نامگذاری و برچسب زدن بر آنهاست. در طول دوره دانشجویان می توانند در مورد رویاهای خود و چگونگی کار با آنها با تسهیلگر و دیگر دانشجویان تبادل نظر کنند. در پایان بخش چهارم کارگاه عملی آن لاین دوم برگزار خواهد شد

Azin · جولای 23, 2021
دوره
Materials

رویابینی دومین دوره از مجموعه «درونکاری» در سطح مقدماتی برنامه «رشد شخصیت» در انستیتو رهبران هم آفرین اپوس است. دوره های «مبانی» و «تجسم فعال» پیش نیازهای این دوره هستند. دانشجویان به گذراندن این دوره عمیق و پر محتوا تشویق می شوند اما از آنجا که همه افراد رویاهای خود را به یاد نمی آورند گذراندن این دوره الزامی نیست. این دوره شامل ۲۶ اودیو (مجموعا ۱۸ ساعت)‌ و دو کارگاه آن لاین (۶- ۳ساعت)‌ و گروه پرسش و پاسخ تلگرامی است

آذیندرباره دوره رویابینی

کتب پیشنهادی

منبع پیشنهادی اصلی دوره
Inner Work, Robert A. Johnson, 1989
انسان و سمبولهایش
کتابی مهم در مورد رویکردهای جدید در کار با عناصر رویا
A Blue Fire, James Hillman, 1997,

یک اطلس ارزشمند
The Book of Symbols: Reflections on Archetypal Images, by Ami Ronnberg and Kathleen Martin, 2010

Jungian Dream Interpretation, James A. Hall, 1983

مجموعه نقل قول های یونگ در مورد رویا
Dreams, Trans. by R.F.C Hull, 2010, Quotes by Jung 1909 -1945,
دیگر منبع اصلی این دوره،‌ ساده و کاربردی برای دایره المعارف رویاها
Learn to Dream, David Fontana, 1997


دانشجویان در پایان این دوره

ـ درک درستی از ماهیت ناخودآگاهی و زبان سمبلیک آن به دست می آورند

ـ‌ درک عمیقی از ماهیت رویا و چگونگی کار با رویاها به عنوان یک از دو روش اصلی درونکاری خواهند داشت

ـ سطوح سه گانه رویابینی را خواهند شناخت

ـ به رابطه کهن الگوها و رویا و نیز نقش تعارضات درونی در رشد شخصیت آگاه خواهند شد

ـ‌ چهار مرحله کار با رویاها را خواهند آموخت

ـ‌ به توانایی درک زبان رویا و دریافت پیام ها و هدایای جهان ناخودآگاهی دست خواهند یافت

از دریافت پیام ها و تعبیر و تفسیر رویاها فراتر رفته کاربرد رویا و عناصر ناخودآگاهی در زندگی روزمره را تجربه خواهند کرد-

لطفا برای ثبت نام به ادرس زیر ایمیل بزنید

azinizadi@yahoo.com

About Instructor

Azin

6 دوره ها

+9 enrolled
Not Enrolled
or USD 200

دوره Includes

  • 16 درس ها
  • دوره Certificate