۲ . رشد شخصیت ۱ : معصوم و کودک

Azin · نوامبر 10, 2021

دوره «‌شش کهن الگوی رشد شخصیت»‌که به اختصار دوره «رشد شخصیت»‌ نامیده شده است نخستین دوره پس از «مبانی . روانشناسی یونگ»‌ است. این دوره برای دانشجویان آزاد بدون پیش نیاز و برای دانشجویان اپوس با پیش نیاز دوره مبانی ارایه می شود. این دوره به سه دوره رشد شخصیت ۱ ،‌۲، و ۳ تقسیم شده است. در هر یک از این دوره ها دو کهن الگوی مربوط به رشد شخصیت مورد بررسی قرار می گیرند. این شش کهن الگو به ترتیب عبارتند از : معصوم،‌ کودک،‌ آواره،‌ جنگجو،‌ بخشنده و جادوگر. دانشجویان در ابتدا به اودیوهای توضیح هر کهن الگو گوش می دهند. سپس به پرسش های مربوط به آن کهن الگو پاسخ می دهند تا با آمادگی بیشتر در جلسات پرسش و پاسخ آن لاین شرکت کنند. بنابراین هر کهن الگو ابتدا در سطح ناخودآگاه جمعی بررسی می شود و سپس در کارگاه چگونگی به ظهور رسیدن آن در سطح ناخودآگاه فردی و خودآگاه (ایگو)‌ مورد بحث قرار می گیرد. در انتها برای هر یک از کهن الگوها یک یا چند فنتزی در نظر گرفته شده است.

در پایان این دوره دانشجویان ساختاری استوار اما انعطاف پذیر برای رشد شخصی خود خواهند داشت. این ساختار به علت ماهیت فردی و انعطاف پذیری آن می تواند سالها و حتی در طول چند دهه مورد استفاده آنان قرار بگیرد. فارغ التحصیلان این دوره زبانی مشترک برای بحث و تبادل نظر و در میان گذاشتن تجارب با یکدیگر پیدا می کنند. این پیوندگاه تا کنون توانسته است رابطه سالمی بین دانشجویان بوجود آورد که در بیست سال گذشته آنان را در ارتباط با یکدیگر نگاه داشته است. این دوره یک سفر درونی همراه با دیگر دانشجویان است. سفری که در آن هم به خویشتن و هم به روان جمعی بشری نزدیک تر خواهیم شد. در این سفر فردانیت و تعلق به گروه هر دو در کنار هم اتفاق می افتند. خواندن کتاب ها اجباری نیست اما این دوره زمان مناسبی برای خواندن آنهاست زیرا دانشجویان می توانند در کارگاه های آن لاین در مورد آنها گفتگو و طرح پرسش نمایند و دیدگاه های فردی خود را با یکدیگر در میان بگذارند.

کتب پیشنهادی:

About Instructor

Azin

9 دوره ها

Not Enrolled
This course is currently closed

دوره Includes

  • 11 درس ها