دوره ها

 • 19 درس ها

  ۱ . مبانی روان شناسی یونگ

   

  دوره «آشنایی با مبانی روان شناسی یونگ» نخستین دوره از سطح مقدماتی برنامه «رشد شخصیت»‌ در انستیتو رهبران هم آفرین اپوس است. این دوره شامل سه بخش و دو کارگاه عملی آن لاین۳ تا ۶ ساعته است. در هر بخش دانشجویان به فایل های صوتی مربوطه گوش می کنند، پرسش های خود را در فورام از مربیان می پرسندو  تجارب و دریافت های خود را با دیگر دانشجویان در میان گذاشته می گذارند.

  در بخش نخست با مفهوم ساختارها، کارکردها ومحدویت هایشان،‌ تفاوت دیدگاه های یونگ و فروید در مورد ناخودآگاه و منشا رویاها و عقده ها،‌ ساختار روان از دیدگاه یونگ،  تعریف  ایگو، شکل گیری وعملکردها و گرایش های آن و نیز تیپولوژی شخصیت ها بر اساس عملکردهای غالب، ناخودآگاهی فردی، ناخودآگاهی جمعی،‌ سایکوئید، مفهوم کهن الگو، و نیز واژه های مهم در ادبیات روان شناسی اعماق از جمله فرافکنی،‌ تسخیرشدگی، فردانیت،‌ تحقق خویشتن،‌ لومینال، و فضای نومینوس و نقش آن در شفای روانی انسان آشنا می شویم. در پایان بخش نخست دانشجویان در یک کارگاه عملی آن لاین به گفتگو در مورد مباحث مطرح شده می پردازند و با دیگر دانشجویان آشنا می شوند.

  در دومین بخش با سه کهن الگوی مهم یعنی صورتک یا پرسونا، انیما و انیموس یا زن و مرد درون، و خویشتن یا سلف آشنا می شویم.

  در ابتدای بخش سوم دانشجویان نخستین تکلیف خود را با پاسخ دهی به پرسش های مربوط به چهارمین کهن الگوی مهم یعنی سایه یا شدو را به پایان رسانده و سپس با شنیدن اودیوهای مربوط به این کهن الگو به دومین کارگاه عملی که در مورد سایه و چگونگی پیدا کردن عناصر سایه و روش کارکردن با سایه ها آشنا می شوند. در پایان  کارگاه دوم دانشجویانی که به نظر مربی با این مفاهیم بنیادین آشنایی کافی پیدا کرده و درانجام تکالیف و شرکت در مباحثات و کارگاه های عملی مشارکت داشته اند مدرک پایانی را دریافت خواهند کرد.

  گذراندن موفقیت آمیز این دوره برای شرکت در تمامی دوره های بعدی ضروری است.  برای گذراندن این دوره هیچ نوع آشنایی قبلی با مفاهیم روان شناسی اعماق ضروری نیست. مدرس این دوره دکتر آذین ایزدی فر بنیانگزار انستیتو اپوس خواهد بود. برای آشنایی بیشتر با دکتر آذین ایزدی فر و انستیتو اپوس به دوره رایگان «آشنایی با انستیتو رهبران هم آفرین اپوس»‌ نگاه کنید.

 • 11 درس ها

  ۲ . رشد شخصیت ۱ : معصوم و کودک

  دوره «‌شش کهن الگوی رشد شخصیت»‌که به اختصار دوره «رشد شخصیت»‌ نامیده شده است نخستین دوره پس از «مبانی . روانشناسی یونگ»‌ است. این دوره…
 • 14 درس ها

  ۵ . گذر میانسالی

  چهارمین دوره از برنامه رشد شخصیت انستیتو هم آفرینان اپوس، سطح پایه دوره آزاد برای شرکت کنندگان آزاد دوره الزامی برای همه دوره های بعد…
 • 18 درس ها

  ۶. درونکاری ۱ :‌ رویابینی

   

  رویا بینی و تجسم فعال دو روش اصلی کار با ناخودآگاهی در درونکاری یا اینر ورک به شمار می آیند. در این دوره، مانند دیگر دوره ها در انستیتو اپوس،‌ تاکید همسانی بر مباحث نظری و جزئیات کار عملی بر رویاها وجود دارد. در این دوره هم در مورد ماهیت رویاها و زبان سمبلیک آنها گفتگو می کنیم و هم در مورد مراحل کار با رویاها، رمزگشایی و استفاده از پیام ها و هدایای آنها در زندگی روزمره. این دوره شامل چهار بخش، پانزده فایل صوتی ( ده ساعت)‌ و دو کارگاه ِعملی ۶-۳ ساعته  ونیز گروه تلگرامی پرسش و پاسخ با حضور تسهیلگر و دیگر دانشجویان خواهد بود

  در بخش اول در مورد ناخودآگاهی و معنای درونکاری در روان شناسی اعماق صحبت کرده و در مورد واقعی بودن تجارب رویا گفتگو خواهیم کرد 

  در بخش دوم به ماهیت رویا، مراتب رویاها،‌ کار با کهن الگوها در رویا و نیز به نقش تعارضات روانی در رشد آگاهی خواهیم پرداخت. نخستین کارگاه عملی آن لاین در پایان این بخش برگزار خواهد شد

  در بخش سوم به مراحل چهارگانه کار با رویا یعنی تداعی و بسط،‌ پویایی شناسی و جان بخشی، تعبیر و تفسیر رویا و در آخر به مناسک و بنیان گزاری رویا در زندگی روزمره خواهیم پرداخت

  در بخش چهارم دایره المعارفی از تعبیر و تفسیرهای رایج عناصر رویا در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت. این اودیوها در واقع مطالب ضبط شده در دوره پیشین رویابینی که در سال ۲۰۱۵ در سن حوزه کلیفرنیا برگزار شده می باشد. این بخش بیشتر شامل دیدگاه های مبتنی بر تعبیر و تفسیر رویاست. در دوره های جدید رویابینی اپوس، تاکید  بر زنده و خودمختار بودن عناصر رویا و نقش سمبلیک و چند لایه و پرهیز از نامگذاری و برچسب زدن بر آنهاست. در طول دوره دانشجویان می توانند در مورد رویاهای خود و چگونگی کار با آنها با تسهیلگر و دیگر دانشجویان تبادل نظر کنند. در پایان بخش چهارم کارگاه عملی آن لاین دوم برگزار خواهد شد

 • 11 درس ها

  ۷ . درونکاری ۲ : تجسم فعال

  تجسم فعال روش ابداعی یونگ است که پس از تجربه اش با ناخودآگاهی در سال ۱۹۱۳ به آن دست یافت. این روش توسط ماری فن فرانتس در سال ۱۹۶۹ در کنفرانس برلین به جامعه یونگین ارائه شد. در این روش بر خلاف فنتزی معمول فرد به گفتگو و اندرکنش با عناصر ناخودآگاهی می پردازد. کتاب سرخ یونگ،‌ کمدی الهی دانته،‌ و سفرنامه جهان پس از مرگ مغ زرتشتی ارداویراف که بعدها مورد برداشت دیگر ادیان در توصیف بهشت، دوزخ، و برزخ قرار گرفت از مشهورترین گزارشات تجسم فعال هستند. این روش مهمترین روش کار با ناخودآگاهی است و حتی در کار با رویاها نیز از آن استفاده می شود. از آنجا که در انستیتو اپوس تاکید یکسانی بر دانش نظری و سفر درونی و کاربرد آگاهی در زندگی روزمره وجود دارد این دوره بلافاصله بعد از آشنایی با مبانی روان شناسی یونگ ارائه می شود. تجسم فعال تمرین هفتگی پیشنهادی برای همه دانشجویان اپوس است

  در بخش نخست در مورد حضور ناخودآگاهی در زندگی روزمره و روش کار با آن که در روانشناسی اعماق «درونکاری» نامیده می شود و نیز درباره تجسم فعال و تفاوت آن با دیگر روش های مراقبه، مدیتیشن، و تجسم خلاق صحبت می کنیم. در پایان این بخش به کمک اودیوی راهنما روش درست انجام این تکنیک آموزش داده می شود. در پایان بخش نخست کارگاه عملی آن لاین و تمرین گروهی انجام می شود و دانشجویان در مورد نخستین تجارب خود در تجسم فعال با یکدیگر گفتگو می کنند

  در بخش دوم با گفتگو در مورد مراحل چهارگانه و نیز سطوح سه گانه تجربه تجسم فعال به درک عمیق تری از این تکنیک خواهیم رسید. همچنین در مورد نکات مهم در تمرینات و اشتباهات رایج صحبت خواهیم کرد. در بخش دوم دوره تاکید بیشتری بر انجام تمرینات عملی، شیوه ثبت و گزارش و نیز انجام کارهای هنری الهام گرفته از تمرین،‌ ضرورت گراوندینگ و انجام مناسک پس از تمرین خواهیم داشت. در این بخش می آموزیم که به خودآگاه آوردن ناخودآگاهی تنها در گفتگو و اندرکنش با عناصر ایمجینال و دریافت های حاصل از این روبرویی خلاصه نمی شود بلکه قرار است تاثیرات عملی تمرین را نیز در زندگی فیزیکی و روزمره خود ببینیم

   

 • 15 درس ها

  ۹ . خرد افسانه ها

  ششمین دوره از کلاس های انستیتو اپوس کورس آزاد برای دانشجویان آزاد کورس اختیاری برای دانشجویان دوره رهبران اپوس. پیش نیاز: دوره یکم مبانی روانشناسی…